Cần giúp Biên dịch code đồng hồ ( giờ phút giây ) PIC 16f877a

circuittoday

Học sinh trung cấp
#1
hi, các bạn codientu.org

em mới học lập trình với PIC, em biên dịch thử code đồng hồ nhưng toán báo lỗi..em làm theo các bước như hình ảnh ạ, xem giúp em cách add file nguồn đúng không mà toán lỗi pin của DS1307, anh chị xem giúp em file nguồn với..em đính kèm rồi ạ....em hì hục cả sáng rồi..em cảm ơn

2014-04-14_103055.png

2014-04-14_103132.png

2014-04-14_103238.png

2014-04-14_103418.png
 

Đính kèm

#2
hi, các bạn codientu.org

em mới học lập trình với PIC, em biên dịch thử code đồng hồ nhưng toán báo lỗi..em làm theo các bước như hình ảnh ạ, xem giúp em cách add file nguồn đúng không mà toán lỗi pin của DS1307, anh chị xem giúp em file nguồn với..em đính kèm rồi ạ....em hì hục cả sáng rồi..em cảm ơn

Xem đính kèm 26894
Xem đính kèm 26896
Xem đính kèm 26897
Xem đính kèm 26898
Mình đẳ biên dịch chương trình không lổi nào bạn ah. Bây giờ bạn tạo một Project mới cho vào một thư mục khác rồi copy 2 file def_877a.h và DS1307.c vào thư mục đó luôn. sau đó copy nội dung chương trình chính là chương trình main vào trong Project mới tạo đó và dịch bình thường. Chúc vui
 

circuittoday

Học sinh trung cấp
#3
Mình đẳ biên dịch chương trình không lổi nào bạn ah. Bây giờ bạn tạo một Project mới cho vào một thư mục khác rồi copy 2 file def_877a.h và DS1307.c vào thư mục đó luôn. sau đó copy nội dung chương trình chính là chương trình main vào trong Project mới tạo đó và dịch bình thường. Chúc vui
Cảm ơn bạn, mình đã làm theo như bạn nói..cho 2 file def_877a.h và DS1307.c vào trong 1 folder và mình tạo 1 project new sau đó copy toàn code chính bỏ vào main ( là file vừa tạo) thế nhưng biên dịch vẫn lỗi cái chân pin C3 và C4.. Nếu có thể bạn compile giúp mình, hoặc chỉ mình cách chủ động add file nguồn vào..
 
#4
Cảm ơn bạn, mình đã làm theo như bạn nói..cho 2 file def_877a.h và DS1307.c vào trong 1 folder và mình tạo 1 project new sau đó copy toàn code chính bỏ vào main ( là file vừa tạo) thế nhưng biên dịch vẫn lỗi cái chân pin C3 và C4.. Nếu có thể bạn compile giúp mình, hoặc chỉ mình cách chủ động add file nguồn vào..
- Mình làm có bị lổi gì đâu. Khi biên dịch nó tự động add file vào mà bạn
main.png
 

Đính kèm

Quảng cáo Google