các pro cho em hỏi lệnh float trước biến i trong bài này nghĩa là gì, và khi nào thì dùng như thế?

Vũ Anh Tùng

Học sinh phổ thông
#1
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
int n,i;
float S = 0;
do
{
printf("\nNhap n > 0: ");
scanf("%d",&n);
}
while (n <= 0);

for(i = 1;i <= n;i++)
{
S +=1/(float)i;
}
printf("\nS = %f", S);
getch();
}
 

Vũ Anh Tùng

Học sinh phổ thông
#2
S +=1/(float)i; float trong câu lệnh này là sao, e mới tập tọe c nên ko hiểu mong các pro giúp.
 

mta_cdt

Super Moderator
Thành viên BQT
#3
(float)i ép biến i sang kiểu float
 

Quảng cáo Google