cần gấp file rom tivi panasonic 21fx20b ic tổng 49x3f pzf1000

haong anh

Học sinh trung cấp
#1
máy đang hư mất dao động. nguồn 5v không ra nên dộ 7805 có nguồn 5v . 3v3 có 1,8v có 140v có. giờ chỉ thiếu con tổng.
 

Quảng cáo Google