cần giúp đỡ

tên minh

Học sinh phổ thông
#1
đề bài.
Nghiên cứu xây dựng mô hình bộ nguồn một chiều theo nguyên tắc băm xung áp
phục vụ tại xưởng thực hành Điện tử công suất
2. Nghiên cứu xây dựng mô hình bộ biến đổi nghịch lưu một pha sử dụng phương
pháp SPWM trên cơ sở vi điều khiển PIC.
yêu cầu đầu ra điều chỉnh dk rần số và duty
ai giúp e viết cod bài này vs ạ. đúng ctrinh e cảm ơn và hậu tạ thỏa đáng
 

The Kid

Kỹ sư
#3
đề bài.
Nghiên cứu xây dựng mô hình bộ nguồn một chiều theo nguyên tắc băm xung áp
phục vụ tại xưởng thực hành Điện tử công suất
2. Nghiên cứu xây dựng mô hình bộ biến đổi nghịch lưu một pha sử dụng phương
pháp SPWM trên cơ sở vi điều khiển PIC.
yêu cầu đầu ra điều chỉnh dk rần số và duty
ai giúp e viết cod bài này vs ạ. đúng ctrinh e cảm ơn và hậu tạ thỏa đáng
ý bạn là làm một cái nguồn xung và một cái biến tần dùng vi điều khiển.
phần nguồn xung thì bạn dùng PWM
Phấn biến tần (inverter) thì để thay đổi được tần số là khó đấy. còn tần số cố định thì không nói
 

tên minh

Học sinh phổ thông
#4
ý bạn là làm một cái nguồn xung và một cái biến tần dùng vi điều khiển.
phần nguồn xung thì bạn dùng PWM
Phấn biến tần (inverter) thì để thay đổi được tần số là khó đấy. còn tần số cố định thì không nói
sử dụng hết trên con pic thoy ạ. b viết dk ctrinh k giúp mk vs. dk mk sẽ hậu tạ
 

Quảng cáo Google