Cần giúp về mạch đo nhiệt độ dùng dht11 sử dụng kit STM8s-Mini hiển thị LCD

nhatthanh993

Học sinh phổ thông
#1
Em có đồ án làm về cái này, ai biết sơ đồ mạch nguyên lý và code nạp thì giúp em với ạ. Em xin cảm ơn!
 

ga_cong

Kỹ sư
#2
bạn chưa hiểu cái nào ? thư viện lcd thì trong forum có, thư viện dht11 cũng vậy . lấy vào lắp ráp là xong .
 

ga_cong

Kỹ sư
#4
dht11 có 1 chân data bạn nối với chân naò cũng được, tương tự với LCD nó đòi hỏi có 6 chân thì bạn thích chân nào thì nôi chân đó
 

ga_cong

Kỹ sư
#5
nếu vẫn chưa hiểu thì inbox facebook đi
 

HuyPhuc75

Học sinh phổ thông
#7
dht11 có 1 chân data bạn nối với chân naò cũng được, tương tự với LCD nó đòi hỏi có 6 chân thì bạn thích chân nào thì nôi chân đó
Chân data của dht11 vừa là In -Out ,bạn cấu hình STM8 như thế nào để có thể ĐK in_Out ở 1 chân.
 

ga_cong

Kỹ sư
#8
lúc cần out thì cấu hình cho nó out, lúc cần in thì cấu hình cho nó in
 

Tùng PT

Học sinh phổ thông
#9
int16_t DHT_GetTemHumi (u8 *tem, u8 *humi)
{
u8 buffer[5]={0,0,0,0,0};
u8 i,ii,checksum;
//ensure pa3 has pullup by external 4.7k resistor
GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT);
delay_us(60);
GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST);
GPIO_WriteLow(GPIOA, GPIO_PIN_3);
delay_ms(25);
GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT);
GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);
delay_us(60);

if(GPIO_ReadInputPin(GPIOA, GPIO_PIN_3))
return 0;
else
while(!GPIO_ReadInputPin(GPIOA, GPIO_PIN_3));

delay_us(60);

if(!GPIO_ReadInputPin(GPIOA, GPIO_PIN_3))
return 0;

else
while(GPIO_ReadInputPin(GPIOA, GPIO_PIN_3));

for(i=0;i<5;i++)
{
for(ii=0;ii<8;ii++)
{
while((!GPIO_ReadInputPin(GPIOA, GPIO_PIN_3)));
delay_us(50);
if(GPIO_ReadInputPin(GPIOA, GPIO_PIN_3))
{
buffer|= (u8)(1<<(7-ii));
while((GPIO_ReadInputPin(GPIOA, GPIO_PIN_3)));
}
}
}

checksum = (u8)(buffer[0]+buffer[1]+buffer[2]+buffer[3]);
if((checksum)!=buffer[4])return 0;
*tem = buffer[2];
*humi = buffer[0];

return 1;
}


/*
Hàm này của mình lỗi gì sao mình chạy nó k trả về giá trị temp vs humi nhỉ.
*/
 

Quảng cáo Google