Cần lock sdcard để bảo vệ source code

hd13084

Học sinh phổ thông
#11
À còn vụ này nữa, mọi người chỉ thêm mình setting một file chỉ thực thi ( cấm ghi hay đọc ) trong Raspberry.
 

hd13084

Học sinh phổ thông
#12
Không biết hiện tại có app cấm read sdcard trong Linux không ? nếu có việc trở nên đơn giản nhiều.
 

Quảng cáo Google