Cần thiết Chứng chỉ Cơ điện tử gì ?

dangphuong04

Học sinh phổ thông
#1
Sinh viên Cơ điện tử mới tốt nghiệp thì cần những loại chứng chỉ gì ? Cơ quan hợp pháp nào ở nước Việt Nam phụ trách cấp cho chứng chỉ đó ? Cảm ơn !
 

Quảng cáo Google