Cánh tay robot công nghiệp 5 bậc tự do

Văn Liêm

Học sinh phổ thông
#25
Tài liệu robot công nghiệp do mình sưu tầm được đây ( trong này có cả file thuyết minh cánh tay máy 5 bậc của bác trung ), mời các bạn tham khảo, chúc các bạn thực hiện thành công dự án của mình.

Linkdown: Tai lieu robot cong nghiêp
 

Quảng cáo Google