Card điều khiển màn hình HD-T901 của LED HIỆP TÂN

smbongtoi85

Học sinh phổ thông
#1
Chi tiết sản phẩm: https://ledhieptan.vn/products/card-dieu-khien-man-hinh-hd-t901
Webiste LED HIỆP TÂN: https://ledhieptan.vn

HD-T901 là card màn hình dùng để điều khiển màn hình LED. Card màn hình HD-T901 sử dụng kết hợp với những card thu R50x, sử dụng thông qua phần mềm HD Player.

HD-T901 cho phép các tính năng:
- 1 cổng đầu vào video DVI.
- 2 cổng đầu ra Gigabit Ethernet.
- Điều khiển thông qua cổng USB ( TYPE B ).

Tính năng:
- Hỗ trợ quét 1-32, hỗ trợ đầy đủ màu sắc trong nhà và ngoài trời.
- Độ phân giải: 130W điểm, chiều rộng lên đến 3840, chiều cao lên đến 3840.
- 1 cổng đầu vào video DVI.
- Hỗ trợ cấp độ xám 65536.

Giới thiệu:


Cổng kết nối trong HD-T901​


Mặt trên của HD-T901​


Mặt dưới của HD-T901​


Bên phải của HD-T901​


Bên trái của HD-T901​


CPU của HD-T901​


Hộp đựng HD-T901​


Bên trong hộp HD-T901​


Sách hướng dẫn sử dụng của HD-T901​


Sách hướng dẫn sử dụng của HD-T901​
 

Quảng cáo Google