Cần giúp Chạy PCB ALTIUM

Nước

Học sinh phổ thông
#1
Ai chạy pcb sắp xếp giùm mình cái file ở dưới được không, sắp xếp mãi mà đi dây không được
 

Đính kèm

Quảng cáo Google