Cho em hỏi

pappobb

Học sinh phổ thông
#1
Cho em hỏi học Cơ điện tử đại học BKHN tin học đại cương học lập trình C hay C++ ạ?
 

Quảng cáo Google