Thông báo Chương trình chia sẻ thiết bị cho sinh viên làm nghiên cứu, đồ án năm 2016

TẠ KHÁNH

Học sinh phổ thông
#13
Mọi người có ai tìm hiểu về Plc panasonic.. có thể chỉ em cách mô phỏng trên màn hình máy tính, hệ điều khiển và giám sát dùng plc panasonic được không ạ. Em cảm ơn. Kì này em làm đồ án về plc của pana mà vướng mãi chỗ này , chán quá anh/chị ạ.
 

Quảng cáo Google