Chuyển đổi ADC - DAC (tương tự <-> số)

chivu

Kỹ sư
#1
Trong kỹ thuật số, ta thấy đại lượng số có giá trị xác định là một trong hai khả năng là 0 hoặc 1, cao hay thấp, đúng hoặc sai, vv… Trong thực tế chúng ta thấy rằng một đại lượng số (chẳng hạn mức điện thế) thực ra có thể có một giá trị bất kỳ nằm trong khoảng xác định và ta định rõ các giá trị trong phạm vi xác định sẽ có chung giá trị dạng số.
Ví dụ: Với logic TTL ta có: Từ 0V đến 0,8V là mức logic 0, từ 2V đến 5V là mức logic 1
Như vậy thì bất kỳ mức điện thế nào nằm trong khoảng 0 – 0,8V đều mang giá trị số là logic 0, còn mọi điện thế nằm trong khoảng 2 – 5V đều được gán giá trị số là 1.
Ngược lại trong kỹ thuật tương tự, đại lượng tương tự có thể lấy giá trị bất kỳ trong một khoảng giá trị liên tục. Và điều quan trọng hơn nữa là giá trị chính xác của đại lượng tương tự là là yếu tố quan trọng.
Hầu hết trong tự nhiên đều là các đại lượng tương tự như nhiệt độ, áp suất, cường độ ánh sáng, … Do đó muốn xử lý trong một hệ thống kỹ thuật số, ta phải chuyển đổi sang dạng đại lượng số mới có thể xử lý và điều khiển các hệ thống được. Và ngược lại có những hệ thống tương tự cần được điều khiển chúng ta cũng phải chuyển đổi từ số sang tương tự. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình chuyển đổi từ số sang tương tự -DAC (Digital to Analog Converter).
mophong.gif
Bộ chuyển đổi tƣơng tự sang số – ADC (Analog to Digital Converter) lấy mức điện thế vào tƣơng tự sau đó một thời gian sẽ sinh ra mã đầu ra dạng số biểu diễn đầu vào tƣơng tự. Tiến trình biến đổi A/D thƣờng phức tạp và mất nhiều thời gian hơn tiến trình chuyển đổi D/A. Do đó có nhiều phƣơng pháp khác nhau để chuyển đổi từ tƣơng tự sang số.
Chuyển đổi tín hiệu từ dạng số sang tương tự và ngược lại là một vấn đề không khó nhưng rất quan trọng và cơ bản cho dân điện tử chúng ta. Qua kiến thức được học và tham khảo trên một số webside mình đã soạn tài liệu về hai vấn đề này, các bạn có thể tải về từ file đính kèm ở dưới :49.jpg::49.jpg::49.jpg: . Hy vọng những bạn mới học sẽ có tài liệu tham khảo để trao dồi thêm kiến thức của mình!
Thân!
 

Đính kèm

leoleo

Học sinh phổ thông
#2
Định lí lấy mẫu nyquist hay kachennhicop . Bây giờ phổ biến nhất là PCM cho tín hiệu số , PCM cũng chia làm nhiều dạng nữa .
 

Quảng cáo Google