Cửa hàng LK điện tử Hoàng Phát giới thiệu ( Update linh kiện )

#17
Cập nhật một số linh kiện mới ngày 22-9-2014 ( có 2 linh kiện mới)
1/ ADC 12 bit : AD7490, chân TSSOP-28 giá 280.000 đ/c
upload_2014-9-22_18-44-48.png2/ Linh kiện khá tiện dụng cho mạch DC-DC: LM2587-Adj, có 2 kiểu chân (cắm và dán), giá 22.000 đ/c
Ví dụ một số mạch trích từ datasheet:
upload_2014-9-22_18-48-29.png


hoặc:
upload_2014-9-22_18-48-58.png
 

Quảng cáo Google