Cửa hàng LK điện tử Hoàng Phát giới thiệu ( Update linh kiện )

#21
Cập nhật một số linh kiện mới ngày 12-2-2015
Trân trọng Kính báo:
Cửa hàng nghỉ dịp Tết Ất Mùi từ ngày 14/2 đến hết ngày 23/2/2015 (tức từ 26 tháng chạp đến 5 tháng giêng)
Mở cửa bán hàng ngày 24/2 (tức 6 tháng giêng).
 

Đính kèm

#26
Cập nhật một số linh kiện mới ngày 21/5/2015.
Cảm biến Biến dạng (Strain gauge), ứng đụng đo biến dạng vật liệu, load cell v.v.
1/ Loại đơn-tuyến tính (Single Linear) BF350-3AA - ảnh thực tế:
BF350-AA_real photo_OK.JPG

2/ Loại cầu (Full Bridge) BF350-3EB - ảnh thực tế:

350-3EB_real photo_OK.jpgVà một số linh kiện mới khác trong file kèm theo.
 

Đính kèm

#27
Cập nhật một số linh kiện mới ngày 2/7/2015.

Đặc biệt: IC chuyển đổi ADC có mạch khuyếch đại bên trong, cho phép lập trình hệ số khuyếch đại. có thể dùng trực tiếp với các mạch cầu đo lường, hoặc các tín hiệu điện áp nhỏ.
HX711 (SOIC-16), ADS1115 (MSOP-10)

upload_2015-7-2_9-46-41.png


Và một số linh kiện mới khác trong file kèm theo.
 

Đính kèm

#28
Cập nhật một số linh kiện mới ngày 3/8/2015.

Đặc biệt có VÐK PIC12F1501, ngoài các ứng dụng VÐK thông thường, còn tích hợp sẵn:
- Configurable Logic Cell (CLC)
- Numerrically Controlled Osc modul (NCO)
- Fixed Voltage Reference (FVR)
etc...
Phù hợp một số ứng dụng như tạo sóng sine, buck, boost... (xem một số file kèm theo)

Và một số linh kiện mới khác trong file kèm theo
 

Đính kèm

Quảng cáo Google