Cuộn Cảm

Hải Sơn

Học sinh phổ thông
#1
Ai cho e hỏi e muốn tìm con cuộn cảm khảng 8.5uF dòng bão hòa 3.5A. Có ai biết tìm giúp e vs ạ :)
 

Quảng cáo Google