Chia sẻ Đào tạo Solidworks thi chứng chỉ Quốc Tế

doankyan

Học sinh phổ thông
#1
Giảng viên trực tiếp đào tạo là người đã có nhiều năm làm việc với phần mềm Solidworks tại các công ty chuyên về thiết kế. Hơn nữa đã sở hữu hầu hết các chững chỉ Solidworks của hãng.


Chương trình đào Solidworks để thi lấy lấy các chứng chỉ của hãng Dassaul System như: CSWA, CSWP, CSWE, CPPA, CSWP-MBD, CSWPA-Sheet Metal, CSWPA-Weldments, CSWPA-Mold Tools, CSWPA-Surfacing.

Sở hữu các chứng chỉ Solidworks sẽ là một lợi thế rất lớn để bạn có thể tìm việc tại các công ty trong và ngoài ngước. Hơn nữa khi đã có các chứng chỉ này sẽ dễ dàng chứng minh về khả năng sử dụng phần mềm đối với các nhà tuyển dụng.

Xem chi tiết khóa học Solidworks: tại đây
 

Quảng cáo Google