Decal phím bấm - Decal mặt máy

adtech

Học sinh phổ thông
#1
Công ty Ánh Dương

>>> Sản xuất theo yêu cầu các loai Decal phím bấm - Decal mặt máy - Membrane switch - Kepad
>>> Cung cấp các loại vỏ hộp nhựa, nhôm kỹ thuật phục vụ SX & DIY
>>> Gia công CNC, in logo, tính năng SP lên các loại vỏ hộp kỹ thuật
>>> Chi tiết các SP và các DV kỹ thuật khác xem tại: http://anhduongtech.vn/san-pham-dich-vu/

1.jpg

2.JPG

3.JPG

4.jpg

5.JPG
 

Quảng cáo Google