Điều khiển động cơ bước bằng máy tính

vinh_vt93

Học sinh phổ thông
#1
vinh_vt93 upload một tài nguyên mớii:

Điều khiển động cơ bước bằng máy tính (version 1.0) - Tài liệu điều khiển động cơ bước bằng máy tính

Tài liệu mô tả đầy đủ cách điều khiển động cơ bước bằng máy tính...Các cổng giao tiếp cũng như code phần mềm
Xem đính kèm 32051
Phần I: Cơ sở lý thuyết về giao tiếp
Phần II:
- Các khái niệm về điều khiển số.
- Phương pháp điều khiển động cơ bước bằng điều khiển số.
Phần II: Ứng dụng phần mềm PAL_EI để thiết kế máy khoan mạch in
Đọc thêm...
 

vietche25

Học sinh phổ thông
#3
cho mình hỏi vơi mình đang mắc là làm sao điểu khiển 2 con step quay cùng lúc với arudino uno driver mình sư dụng mạch cầu H
 

Quảng cáo Google