Điều khiển thiết bị qua SMS ( Remote Control Device Via GSM/SMS)

Mình muốn dùng modul sim để điều khiển thiết bị qua cuộc gọi. Nếu gọi tới module sẽ yêu cầu nhập pass và pass được ấn từ điện thoại đang thực hhiện cuộc gọi. nếu đúng pass thì module nhận tiếp các phím điều khiển, vd ấn phím 1 để bật/tắt đèn 1,v.v... và có thể thay đổi pass btrên cuộc gọi điện thoại luôn. Mọi người tthấy có phương pháp nào làm được không?
 

Hana1511

Học sinh phổ thông
Em đang làm đề tài Điều khiển thiết bị dùng sim900. anh chị nào có thể chia sẻ kinh nghiệm cho e được không ạ.
 

pqt.humg

Học sinh phổ thông
Anh Demon52 tiện còn đó không e muốn hỏi 1 chút ạ.
Tình hình là code điều khiển e viết bằng CCS, đã điều khiển module sim 900a gửi tin nhắn thành công, nhưng lại không nhận được tin nhắn cũng như vdk không đọc được thông báo của module trả về là OK hay ERROR. Đây là phần code cơ bản yêu cầu gửi tin nhắn đi và so sánh để kiểm tra chuỗi ký tự trả về từ module sim900A.
void PQT_send_sms(char *phone_number, char *Text_send)
{
char *result3 = STATUS_OK;
output_high(PIN_D5);
sprintf(send_buff, "%s=\"%s\"\r\n", AT_SEND_SMS, phone_number);
x=0;
x_old=0;
printf(send_buff);
delay_ms(1000);
memset(send_buff, 0x00, SEND_BUFF_SIZE);
memset(rec_buff, 0x00, REC_BUFF_SIZE);

sprintf(send_buff, "%s%c", Text_send, 26);
printf(send_buff);
//CHUONG TRING VAO DAY NHUNG KO RA DUOC.
add_buff = true;
send_ok = true;
while (get_ok!= true)
{
if(x>x_old)
{
output_high(pin_D7);
if(strstr(rec_buff, result3)!=0)
{
get_ok = true;
add_buff = false;
send_ok = false;
}
x_old = x;
}
}
get_ok=false;
x=0;
x_old=0;
memset(send_buff, 0x00, SEND_BUFF_SIZE);
memset(rec_buff, 0x00, REC_BUFF_SIZE);
output_low(PIN_D5);
}
 

trungkien201

Học sinh phổ thông
Mình muốn lưu số điện thoại nhận đc từ tin nhắn vào EEPROM để khi muốn phản hồi lại cuộc gọi hay tin nhắn thì nhắn qua sđt đó. Bạn nào biết chỉ mình với
 

chinhon

Học sinh phổ thông
em đang làm đồ án về modul sim900a với píc anh chi có thể giúp em code được không ạ, điều khiển thiết bị qua tin nhắn ạ
với lại xem gúp em đoạn code này với ạ gửi tin nhắn mà nó xử lý ko được
 

Đính kèm

Quảng cáo Google