Điều khiển thiết bị qua SMS ( Remote Control Device Via GSM/SMS)

vinhphan

Học sinh phổ thông
Anh Demon52 tiện còn đó không e muốn hỏi 1 chút ạ.
Tình hình là code điều khiển e viết bằng CCS, đã điều khiển module sim 900a gửi tin nhắn thành công, nhưng lại không nhận được tin nhắn cũng như vdk không đọc được thông báo của module trả về là OK hay ERROR. Đây là phần code cơ bản yêu cầu gửi tin nhắn đi và so sánh để kiểm tra chuỗi ký tự trả về từ module sim900A.
void PQT_send_sms(char *phone_number, char *Text_send)
{
char *result3 = STATUS_OK;
output_high(PIN_D5);
sprintf(send_buff, "%s=\"%s\"\r\n", AT_SEND_SMS, phone_number);
x=0;
x_old=0;
printf(send_buff);
delay_ms(1000);
memset(send_buff, 0x00, SEND_BUFF_SIZE);
memset(rec_buff, 0x00, REC_BUFF_SIZE);

sprintf(send_buff, "%s%c", Text_send, 26);
printf(send_buff);
//CHUONG TRING VAO DAY NHUNG KO RA DUOC.
add_buff = true;
send_ok = true;
while (get_ok!= true)
{
if(x>x_old)
{
output_high(pin_D7);
if(strstr(rec_buff, result3)!=0)
{
get_ok = true;
add_buff = false;
send_ok = false;
}
x_old = x;
}
}
get_ok=false;
x=0;
x_old=0;
memset(send_buff, 0x00, SEND_BUFF_SIZE);
memset(rec_buff, 0x00, REC_BUFF_SIZE);
output_low(PIN_D5);
}
printf(message_str);
delay_ms(800);
putc(26);
Bạn thử delay_ms sau khi gửi nội dung rồi hay truyền tiếp putc(26) xem. Hình như phải đợi nó phản hồi rồi mới truyền putc(26);
 

vinhphan

Học sinh phổ thông
Mình muốn lưu số điện thoại nhận đc từ tin nhắn vào EEPROM để khi muốn phản hồi lại cuộc gọi hay tin nhắn thì nhắn qua sđt đó. Bạn nào biết chỉ mình với
bạn tách được số điện thoại từ tin nhắn chưa. Ví dụ tin nhắn là them01663915308; tìm vị trí chữ 'm' vị trí dấu ';' rồi tách ra số. Rồi dùng các hàm đọc ghi bộ nhớ
write_eeprom(addr,*str);
read_eeprom(addr);
 

vinhphan

Học sinh phổ thông
em đang làm đồ án về modul sim900a với píc anh chi có thể giúp em code được không ạ, điều khiển thiết bị qua tin nhắn ạ
với lại xem gúp em đoạn code này với ạ gửi tin nhắn mà nó xử lý ko được
void sendsms(char *number_str, char *message_str){
printf("AT+CMGS=\"");
printf(number_str);
printf("\"\r");
delay_ms(800);
printf(message_str);
delay_ms(800);
putc(26);
}
Đây là hàm của mình. Mình thấy hình như phải delay rồi mới putc(26).
 

hong chinh

Học sinh phổ thông
mình cũng đang làm phần này, nhưng khi mình gửi tin nhắn tới modul thì píc xử lý không được, mn giúp em phẩn code để píc đọc tin nhắn từ sim để píc xử lý để điều khine63 thiết bị , mình có code ở dưới mn xem giúp em với ạ
 

Đính kèm

Matlab

Học sinh phổ thông
Mình đang thiết kế một mạch điều khiển thiết bị và cảnh báo chống trộm qua tin nhắn sms dùng module sim900A và pic16f877. Code của mình hiện tại đang gặp lỗi mà fix mãi không được, m.n xem qua góp ý, chỉnh sửa giúp mình. Cảm ơn m.n nhiều!
 

Đính kèm

Linh1402mta

Học sinh phổ thông
Chào mọi người, em đang làm đề tài có sử dụng module sim 900A, anh chị nào còn module này có thể để lại giá rẻ cho em được không ạ. E cảm ơn!
 

vuphan123

Học sinh phổ thông
mình đang làm module sim 900, nhưng điều khiển thì tin nhắn k xóa giữ nguyên k thể điều khiển bạn nào giúp mình với arduino ạ
 

Quảng cáo Google