Chia sẻ Đồ gá gia công cơ

Mrti

Sinh viên cao đẳng
#1
Chất lượng sản phẩm cơ khí, năng suất lao động và giá thành là những chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật quan trọng trong sản xuất cơ khí. Để đảm bảo các chỉ tiêu trên trong quá trình chế tạo các sản phẩm cơ khí, ngoài máy cắt kim loại và dụng cụ cắt, chúng ta còn có các loại đồ gá và dụng cụ phụ , gọi là trang bị công nghệ. Trang bị công nghệ đóng một vai trò quan trọng , nhờ nó sản xuất cơ khí có thể đảm bảo và nâng cao chất lượng, tăng năng xuất và hạ giá thành sản phẩm
 

Đính kèm

Quảng cáo Google