Chia sẻ Đọc dữ liệu từ cảm biến MPU6050 dùng bộ lọc Kalman (code for PIC)

thehungvt94

Học sinh phổ thông
#62
Bạn chia sẻ cách tính góc theo các trục x,y,z sử dụng chương trình của bạn được k
Chia sẻ gì nữa? Bạn yenninh86 đã nói rõ là code bộ lọc kalman của bạn ấy chỉ tính cho trục x và y thôi không có trục z trong đó. Bạn muốn đo 2 trục x và y thì tải về và mò cho nó hợp với thông số trong hàm main của bạn thôi.Còn bạn đọc lại những comment của bạn tam762410 nói rất rõ cách tìm offset và giới thiệu bộ lọc madgwick để cho ra 3 góc pitch roll yaw rồi đó.Đây là kết quả khi sử dụng bộ lọc madgwick.
upload_2017-10-29_17-22-5.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

Quảng cáo Google