Hướng dẫn Documentation - Bài 4: Tạo khung tên (Title Block)

HoaiAnh

Sinh viên cao đẳng
#1
Tạo khung tên (Title Block)

Giống như border (đường viền), title block cũng được điều chỉnh một cách tương tự. Do khung tên luôn có nhiều chữ tùy vào lượng thông tin truyền tải, vì thế chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề tạo chữ (sketch text). Có 3 cách thông thường để tạo một khung tên:

- Sử dụng khung tên có sẵn được vẽ trong AutoCAD

- Chỉnh sửa khung tên mặc định của Inventor

- Tự tạo từ a đến z

Trong phần này, bạn sẽ đưa vào một khung tên được vẽ trong AutoCAD và làm nó trở nên thông minh với Inventor. Như vậy, bạn sẽ khám phá các công cụ được sử dụng để tạo 1 khung tên với các phương pháp tạo khung tên được nhắc tới. Bạn cần xóa khung tên mặc định trong trang vẽ để tránh nhầm lẫn.

Làm theo các bước sau để cách tạo môt khung tên

1. Từ một template file bất kỳ, xóa mẫu khung tên có sẵn (Click chuột phải và chọn Delete)

2. Trên thẻ Get Started, chọn Open

3. Chọn file mi_12a_033.dwg (download: Autodesk 360)

4. Click chuột phải vào khung tên, chọn Copy

5. Dùng thẻ Open Documents ở phía dưới để chuyển giữa các file đang mở (hoặc dùng tổ hợp Ctrl+Tab), chuyển sang file đầu tiên.

6. Tại thư mục Drawing Resources trong khung browser, click chuột phải vào mục Title Blocks và chọn Define New Title Block. Chương trình sẽ tự động chuyển về môi trường Sketch.

7. Click chuột phải vào khu vực đồ họa và chọn Paste, sau đó nhấn chọn vị trí đặt khung tên

Tiếp theo, ta sẽ làm cho khung tên trở nên thông minh hơn.

8. Click chuột phải vào dòng chữ CDW, chọn Edit Text (cũng có thể double-click)

9. Trong hộp thoại Format Text, xóa dòng chữ CDW.

10. Tại ô Type, chọn Properties – Drawing

11. Tại ô Property, chọn Designer
4.1.jpg


12. Nhấn vào nút Add Text Parameter
4.2.jpg
để đặt tính chất Designer.

13. Nhấn OK

14. Lặp lại các bước trên với ô Date bên cạnh. Sử dụng Creation Date thay vì Designer tại ô Property

15. Click chuột phải và chọn Save Title Block (hoặc nhấn nút Finish Sketch)

16. Đặt tên cho khung tên mới, ví dụ My Title Block

17. Nhìn vào mục Title Block tại Drawing Resource trong khung browser, bạn sẽ thấy một mẫu khung tên mới.

18. Click chuột phải vào nó và chọn Insert to place để đặt nó vào trong trang vẽ

19. Nếu cần thay đổi định dạng khung tên, click chuột phải vào nó và chọn Edit Definition hoặc Edit

Nói chung, bạn không thể định hình toàn bộ khung tên vào thời điểm này, nhưng trước khi bắt đầu đi xa hơn, việc hiểu được tính chất mà bạn liên kết tới khung chữ trong khung tên xuất phát từ đâu rất quan trọng. Bạn có thể tìm thấy những tính chất này trong file iProperties. Làm theo những bước sau để thay đổi một iProperty trong bản vẽ và nhìn thấy sự đổi khác:

1. NHấn nút Inventor góc trên bên trái, chọn iProperties.

2. Trên thẻ iProperties Project, thay đổi giá trị đầu vào của ô Designer thành Test Designer

3. Thay đổi giá trị nhập vào của ô Creation Date thành 1/1/2014

4. Nhấn OK và thoát khỏi hộp thoại iProperties

Khung tên của bạn sẽ tự động cập nhật dựa trên sự thay đổi của iProperty mà bạn tạo ra, điều đó cho thấy bạ đã liên kết bản vẽ tới iProperties. Nếu như bạn có mong muốn sử dụng khung tên cho mẫu bản vẽ, bạn nên tiếp tục định hình khung tên để tìm ra được những iProperties cần thiết, cho đến khi tất cả các miền trong khung tên sẽ tự động được điền nhờ việc cập nhật của iProperties. Còn bây giờ, bạn có thể đống file đang mở mà không cần phải lưu và tiếp tục tới phần tiếp theo để tìm hiểu thêm về iProperties.

iProperties và Title Block

Mỗi file Inventor đều có một bộ iProperties, cho phép bạn kéo thông tin từ file đó vào trong khung tên. Có 2 cách riêng biệt bạn có thể dùng để gọi iProperties để đưa vào khung tên:

- Bạn có thể gọi tính chất iProperties ra từ file drawing

- Bạn có thể gọi tính chất iProperties từ file model được tham chiếu từ file drawing

Dưới đây là một danh sách các iProperties có sẵn. Mỗi trong số chúng đều có thể cho vào từ hộp thoại Text Format được nói đến ở phần trên. Bạn sẽ học sâu hơn về iProperties trong các bài sau.

4.3.jpg


Liên kết iProperties của mô hình và bản vẽ

Bình thường, bạn sẽ muốn iProperties của file mô hình và file bản vẽ giống nhau. Bạn có thể sử dụng lựa chọn Copy Model iProperty Settings để làm cho việc này trở nên tự động.

Để làm vậy, hãy mở mẫu bản vẽ (có thể dùng mẫu trong thư mục gốc), chọn thẻ Tool, chọn Document Settings, chọn thẻ Drawing trong hộp thoại vừa xuất hiện, và chọn Copy Model iProperty Settings ở phái dưới. Bạn có thể có vài hoặc tất cả các đặc tính mô hình được copy tới bản vẽ.

Lưu ý rằng sau khi đã copy, các đặc tính không cập nhật tự động khi chúng được thay đổi trong mô hình. Để cập nhật, chọn thẻ Manage, và nhấn Update Copied iProperties.

Làm theo các bước sau để sửa đổi khung tên để nó kéo thông tin từ iProperties của vật thể. Bạn sẽ thấy rằng khung tên này đang gọi phần lớn từ iProperties của file bản vẽ. Ô bạn sẽ chỉnh sửa đang tĩnh và cần được thiết lập để kéo từ iProperties của vật thể. Hãy làm theo các bước sau:

1. Trên thẻ Get Started, chọn Open

2. Chọn mi_12_024.idw. Bạn cần downloat 2 file:

- mi_12_024.idw (Autodesk 360)

- Arbor_Frame.ipt (Autodesk 360)

3. Nhìn vào khung browser, click chuột phải vào mẫu khung tên (MI_TB_04) trong khung browser, và chọn Edit Definition

4. Xác định vị trí ô Part Number

5. Click chuột phải vào dòng ###, chọn Edit Text

6. Xóa dòng ### trong hội thoại Format Text

7. Tại ô Property, chọn Properties – Model (Vì mình sẽ lấy iProperties từ vật thể)

8. Đặt Property (Đặc tính) là Part Number

9. Nhấn Add Text Parameter để đặt đặc tính vào text field

10. Nhấn OK

11. Click chuột phải và chọn Save Title Block

12. Ấn Yes khi hiện bảng nhắc nhở

13. Xác định View2:Arbor_Frame.ipt, click chuột phải và chọn open

14. Trong khi vật thể đang mở, click chuột phải vào hàng đầu tiên của khung browser (Arbor_Frame.ipt), chọn iProperties

15. Chọn thẻ Project, sau đó chỉnh sửa Part Number thành 98765

16. Click nút Apply, sau đó nhấn Close

17. Quay trở lại file đầu tiên

Bạn sẽ thấy rằng khung tên đã đọc part number (số hiệu chi tiết) của vật thể và hiển thị thay đổi trong ô Part Number

Sự hiểu sâu về khung tên giúp bạn làm việc tốt hơn.

General File Properties And Title Blocks

Ngoài iProperties, bạn có thể sử dụng vài đặc tính khác để điền vào khung tên. Bạn có thể thấy các đặc tính này trong danh sách của ô Type trong hộp thoại Text Format như các bước trên. Bảng dưới đây liệt kê vài đặc tính có thể đưa vào khung tên.

4.4.jpg


Các bước sau sẽ giúp bạn làm quen với đặc tính khác ngoài iProperties

1. Thẻ Get Started, chọn Open

2. Chọn file mi_12a_025.idw (Autodesk 360)

3. Click chuột phải vào khung tên hiện tại (MI_TB_05), chọn Edit Definition

4. Chú ý tới dòng text SHEETT ?? OF ??? ở góc dưới

5. Click chuột phải vào dòng text và chọn Edit Text

6. Trong hộp thoại Format Text, bôi đên 2 dấu hỏi giữa chữ SHEET và OF

7. Tìm tới ô Type, chọn Sheet Properties (đặc tính trang vẽ)

8. Tại ô Property, chọn Sheet Number (Số trang)

9. Chọn Add Text Parameter để đặt đặc tính số trang vào khung

10. Tiếp tục bôi đen 3 dấu ???

11. Tại ô Type chọn Drawing Properties

12. Ô Property, chọn Number Of Sheets (Số lượng trang vẽ)

13. Chọn Add Text Parameter để thêm vào khung

14. Như vậy dòng text sau khi chỉnh sửa sẽ là : SHEET <Sheet Number> OF <Number of sheets>. Click OK

15. Click chuột phải, chọn Save Title Block (Hoặc chọn Finish Sketch trên thẻ Sketch)

16. Chọn Yes tại bảng nhắc nhở (prompt)

Khung tên sẽ tự động cập nhật số trang vẽ trên tổng số trang (SHEET 1 OF 2). Như vậy bạn đã hoàn thành việc tăng độ tương tác của khung tên với iProperties (đặc tính động) hoặc properties thường như số trang trên tổng số trang
 

HoaiAnh

Sinh viên cao đẳng
#3
Đây là những bài đi hơi sâu về bản vẽ, có thể không hợp với những bạn mới học vì dư thừa nhưng sẽ giúp ích được toàn bộ
 

Quảng cáo Google