Thảo luận Dòng chip 32 bit của Freescale

lvlrs2

Học sinh trung cấp
#24
Đấy không phải lỗi do mạch đâu bạn, đấy là do bạn chưa tick vào phần reset and run của Keil C thôi nên mỗi lần bạn download code xuống phải nhấn reset thì mới chạy. Bạn nhấn Alt + F7 rồi vào Utilities -> Settings -> FlashDownload -> Reset and run.
 

Đính kèm

  • 46.5 KB Lượt xem: 25

hùng

Kỹ sư
#25
Đấy không phải lỗi do mạch đâu bạn, đấy là do bạn chưa tick vào phần reset and run của Keil C thôi nên mỗi lần bạn download code xuống phải nhấn reset thì mới chạy. Bạn nhấn Alt + F7 rồi vào Utilities -> Settings -> FlashDownload -> Reset and run.
Bạn ơi của mình nó hiện ra như này thôi, nó không giống của bạn
無題.png
 

Quảng cáo Google