ĐỒNG HỒ MATRIX LẬT TRANG. HIỂN THỊ GIO, PHÚT,GIÂY, NGÀY THÁNG ÂM DƯƠNG....BÁO THỨC.. TEXT. NHIỆT ĐỘ

hanhngan0212

Học sinh trung cấp
#5
Danh sách linh kiện như sau: VDK: Atmega16, DS1307, TA 16mhz, Trở 10k, Tụ hóa 220uf, Tụ gốm 33p,104, Tranb772 hoặc 882,C8323, A1015, PinCmos3v, DS18b20, IR, IC 74h595,
bạn lắp linh kiên theo so đồ hoặc hình PCB mình đã up
 

Quảng cáo Google