Đưa vài viết ra trang chủ đối với các Reporter

BuiBachTuanAnh

Quản trị viên
Thành viên BQT
#1
Để các Reporter có thể chủ động đưa bài viết ra trang chủ các bạn làm theo các bước đưới đây:
  1. Chọn bài viết có chất lượng để đưa ra trang chủ.
  2. Tìm kiếm nút Promote Options như hình vẽ:
    1.PNG
  3. Sau khi nhấn vào Button đó sẽ có cửa sổ xuất hiện cho các bạn lựa chọn (Ngày tháng đưa ra trang chủ, hình ảnh đại diện ....)
    2.PNG
  4. Cuối cùng chỉ là nhấn và button như hình và sau đó bạn kiểm tra ngoài trang chủ để xem thành quả của mình :)
3.PNG
 

Quảng cáo Google