Dùng VDK tạo xung DK Triac điều khiển động cơ.

#1
Chào Mọi người,mình vừa nhận 1 yêu cầu là điều khiển động cơ AC 500W bằng triac có 4 cấp tốc độ.
Mình dùng VDK và mạch bắt điểm 0 tạo ngắt ngoài + timer để đếm tg cho xuất xung kích.
Theo mình tính toán thì lưới điện 220V-50Hz thì 1 chu kỳ mất 20ms,như vậy trong 1 chu kỳ mạch bắt điểm 0 sẽ bắt 2 lần làm VDK ngắt 2 lần và xuất xung.
Mình đo dc điện áp sau khi xuất xung dùng kích MOC3021 là 0.35V thì đây là điện áp trung bình.
Độ rộng xung kích là 0.6ms(600us) Vpeak =4.75V.Nhưng khi mình cho kích MoC3021 thì động cơ im re,không thấy hoạt động dc.Mình ráp mạch theo datasheet của MOC3021 nhưng vẫn ko dc?..Mong các bác thấy mình bị sai chỗ nào thì Xin dc giúp đỡ ạ.Cảm ơn mọi người rất nhiều.Và xin được hậu tạ aj^^

tao xung kich.png


sơ đồ DK động cơ mình lấy xung kích vào chân 1 của moc3021 qua R220 ohm. chân 2 của MOC nối mass.

dk.png


mình dung contriac BT139
 

tdm

Kỹ sư
#2
Chào Mọi người,mình vừa nhận 1 yêu cầu là điều khiển động cơ AC 500W bằng triac có 4 cấp tốc độ.
Mình dùng VDK và mạch bắt điểm 0 tạo ngắt ngoài + timer để đếm tg cho xuất xung kích.
Theo mình tính toán thì lưới điện 220V-50Hz thì 1 chu kỳ mất 20ms,như vậy trong 1 chu kỳ mạch bắt điểm 0 sẽ bắt 2 lần làm VDK ngắt 2 lần và xuất xung.
Mình đo dc điện áp sau khi xuất xung dùng kích MOC3021 là 0.35V thì đây là điện áp trung bình.
Độ rộng xung kích là 0.6ms(600us) Vpeak =4.75V.Nhưng khi mình cho kích MoC3021 thì động cơ im re,không thấy hoạt động dc.Mình ráp mạch theo datasheet của MOC3021 nhưng vẫn ko dc?..Mong các bác thấy mình bị sai chỗ nào thì Xin dc giúp đỡ ạ.Cảm ơn mọi người rất nhiều.Và xin được hậu tạ aj^^

Xem đính kèm 81912

sơ đồ DK động cơ mình lấy xung kích vào chân 1 của moc3021 qua R220 ohm. chân 2 của MOC nối mass.

Xem đính kèm 81913

mình dung contriac BT139
bạn kích thử xung + vào c828 xem mạch triac đã hoạt động chưa .
nếu chưa hoạt động xem thử video này xem sao.
 
#3
bạn kích thử xung + vào c828 xem mạch triac đã hoạt động chưa .
nếu chưa hoạt động xem thử video này xem sao.
mình đã thử kích nhưng test bằng quạt chỉ thấy quạt quay nhẹ 1 cái rồi đứng im.Vẫn chưa tìm ra pp khắc phục đo bác
 

Quảng cáo Google