Giao diện truyền nhận Data RS232 by Terminal

#1
LêQuốcQuân upload một tài nguyên mớii:

Giao diện truyền nhận Data RS232 by Terminal (version 2014-04-20) - Phần mền có giao diện chung và khá đơn giản và giao tiếp thông qua cổng RS232 (Com). Nó có thể nhận

Trong học điện tử lập trình có cái môn gọi là môn ghép nối máy tính. Nội dung của môn này là chúng t a phải truyền dữ liệu từ thiết bị lên máy tính và truyền dữ liệu từ máy tính xuống thông qua giao tiếp RS232 của máy tính! Để máy tính và thiết bị nhận biết và truyền được cho nhau thì phải thông qua 1 phần mền giao diện. Và Terminal là một phần mền giao diện cho RS232 được lập trình sẵn và rất dễ sử dụng nó có giao diện như sau :

Xem đính kèm 27879
Phần mền có giao diện chung và khá...
Đọc thêm...
 

Quảng cáo Google