Cần giúp Giao tiếp màn GLCD ST7920 với STM32 qua chuẩn SPI.

trieubao

Học sinh trung cấp
#1
Mình dùng STM32F1 giao tiếp với màn ST7920 qua SPI mềm, nhưng khi vào mode Graphic thì lại không gửi dữ liệu được, ai đã từng giao tiếp qua rồi cho mình xin code mẫu hoặc thư viện giao tiếp với ạ. mình cảm ơn ạ
 

Quảng cáo Google