giao tiếp pic đọc xung với encoder tuyệt đối E6C3-AG5C-C và encoder đảo E6C2-CWZ1ZX

PICccCC

Học sinh phổ thông
#1
anh em có kinh nghiệm giao tiếp máy con này không , con E6C3 xài Gray và 1 con E6C2 xài cả pha A đảo , B đảo nữa
TB2tH3DeBmWBuNkSndVXXcsApXa_!!499987233.jpg
TB2tH3DeBmWBuNkSndVXXcsApXa_!!499987233_2.jpg
TB2tH3DeBmWBuNkSndVXXcsApXa_!!499987233_2_2.jpg
 

Quảng cáo Google