Giúp đỡ mạch bảo vệ quá dòng.

#1
Chào các bạn, mình tìm được 1 sơ đồ mạch bảo vệ quá dòng của anh yeuthichdientu chia sẻ.
Mình đang vẽ làm mạch này nhưng chưa hiểu chỗ Imax và Iout là gì. Có phải là đường xuất tín hiệu lên atmega để hiển thị không. Và giá trị của VR4,VR5 là bao nhiêu.
Nếu mình không dùng đến hai đường Imax, Iout (chỉ bảo vệ quá dòng thôi) thì có thể bỏ VR4,VR5,VR8 và R81 2,2k không?
upload_2015-6-10_18-29-8.png
 

huunho

Thạc sỹ
#2
chào bạn.
như tên của mạch đã nói lên : mạch bảo vệ quá dòng, tức là chức năng là ngắt điện ra khi dòng lớn hơn 1 giá trị đặt. Tuy nhiên mạch này chỉ có cơ cấu cảm biến để đưa tín hiệu ra chứ chưa có cơ cấu ngắt điện ấp ra, bạn có thể dùng tín hiệu ra để đưa vào VDK hay đưa vào role để ngắt điện ra tùy ứng dụng.
Mạch nó hoạt động như sau: con ic LM358 là ic khếch đại thuật toán được cấp nguồn ổn định 5V nhờ diot zener 5V, dòng ra là dòng chạy qua điện trở shunt 60A/60mV, được đưa vào mạch khếch đại vi sai có chân 2, 3 là đầu vào, chân 1 là đầu ra( mạch này khếch đại tín hiệu áp trên 2 đầu trở shunt lên vài chục đến vài trăm lần), tín hiệu sau khếch đại thuật toán này được phân áp nhờ VRS 1K và R81 để tạo thành tín hiệu Iout, đây là điện áp phản ánh dòng điện đang chạy qua trở Shunt( ví dụ dòng chạy qua trở shunt là 20A thì áp trên 2 chân trở là 20mV, khếch đại lên 100 lần thì đầu ra tại chân 1 lm358 là 20mV * 100 = 2 V, rồi qua phân áp , tỉ dụ chia đôi áp này ra thì còn Iout = 1V)
chân 5 và 6 của LM358 không có hồi tiếp âm nên nó làm việc ở chế độ so sánh, cụ thể trở VR5, VR2, VR4 tạo thành trở phân áp từ điện áp 5V để tạo thành điện áp chuẩn Imax đưa vào chân 6, còn I out đưa vào chân 5. khi Iout > I max thì đầu ra của mạch so sánh tức chân 7 = 5V, còn Iout < Imax thì chân 7 =0V.

bạn có thể bỏ hết các biến trở đi mà mạch vẫn hoạt động được như thiết kế

VR4 và VR5, bạn có thể hoi 1 học sinh lớp 9 để có giá trị cụ thể
 
#3
chào bạn.
như tên của mạch đã nói lên : mạch bảo vệ quá dòng, tức là chức năng là ngắt điện ra khi dòng lớn hơn 1 giá trị đặt. Tuy nhiên mạch này chỉ có cơ cấu cảm biến để đưa tín hiệu ra chứ chưa có cơ cấu ngắt điện ấp ra, bạn có thể dùng tín hiệu ra để đưa vào VDK hay đưa vào role để ngắt điện ra tùy ứng dụng.
Mạch nó hoạt động như sau: con ic LM358 là ic khếch đại thuật toán được cấp nguồn ổn định 5V nhờ diot zener 5V, dòng ra là dòng chạy qua điện trở shunt 60A/60mV, được đưa vào mạch khếch đại vi sai có chân 2, 3 là đầu vào, chân 1 là đầu ra( mạch này khếch đại tín hiệu áp trên 2 đầu trở shunt lên vài chục đến vài trăm lần), tín hiệu sau khếch đại thuật toán này được phân áp nhờ VRS 1K và R81 để tạo thành tín hiệu Iout, đây là điện áp phản ánh dòng điện đang chạy qua trở Shunt( ví dụ dòng chạy qua trở shunt là 20A thì áp trên 2 chân trở là 20mV, khếch đại lên 100 lần thì đầu ra tại chân 1 lm358 là 20mV * 100 = 2 V, rồi qua phân áp , tỉ dụ chia đôi áp này ra thì còn Iout = 1V)
chân 5 và 6 của LM358 không có hồi tiếp âm nên nó làm việc ở chế độ so sánh, cụ thể trở VR5, VR2, VR4 tạo thành trở phân áp từ điện áp 5V để tạo thành điện áp chuẩn Imax đưa vào chân 6, còn I out đưa vào chân 5. khi Iout > I max thì đầu ra của mạch so sánh tức chân 7 = 5V, còn Iout < Imax thì chân 7 =0V.

bạn có thể bỏ hết các biến trở đi mà mạch vẫn hoạt động được như thiết kế

VR4 và VR5, bạn có thể hoi 1 học sinh lớp 9 để có giá trị cụ thể
Cảm ơn bạn đã giải thích cụ thể nguyên lý hoạt động của mạch. Về phần cơ cấu ngắt điện áp thì mình đã có phương án rồi.
Còn VR4 và VR5 chắc ý bạn hướng dẫn mình dùng định luật ohm mà tính ra. Dựa trên điện áp cho trước, linh hoạt theo thực tế mình sử dụng.
Xin chân thành cảm ơn huunho rất nhiều.
 

Quảng cáo Google