giúp đỡ về lỗi trong keil c

LilyMeow

Học sinh trung cấp
#2
Lỗi này là lỗi chưa định nghĩa exit nằm trong file jerror của bạn, bạn cần define cái "symbol exit" trong code của bạn là hết lỗi ngay thôi .
 

Quảng cáo Google