GIÚP ĐỠ

aihieuvetoi

Học sinh trung cấp
#1
PRO nào có rom giúp em với. RAM 50 chân. mã bo WLD8202RD_5R2. ROMGD25Q80. cám ơn tất cả ae trước,nhờ giúp đỡ giùm, tình trạng máy đọc đĩa được 10s là đứng treo không khiển được tắt mở lại vẫn thế 10s là đứng, đả tet nguồn và mắt vẫn thế
[codientu.org]_IMG_20151105_074001.jpg
[codientu.org]_IMG_20151105_080825.jpg
 

tuananh123

Thạc sỹ
#2
PRO nào có rom giúp em với. RAM 50 chân. mã bo WLD8202RD_5R2. ROMGD25Q80. cám ơn tất cả ae trước,nhờ giúp đỡ giùm, tình trạng máy đọc đĩa được 10s là đứng treo không khiển được tắt mở lại vẫn thế 10s là đứng, đả tet nguồn và mắt vẫn thế Xem đính kèm 63228 Xem đính kèm 63229
bạn kiểm tra xem mắt đọc bị yếu rồi
 

Quảng cáo Google