Thảo luận Giúp thiết kế kit thực hành stm32f103xxxx

#1
Em đang tính vẽ cái kit thực hành stm32f103RCt6, sơ đồ nguyên lý thì tham khảo các sơ đồ trên mạng sau đó vẽ lại (không biết có đúng ko). E gửi sơ đồ lên mong mọi người xem giúp nó có bị sai chỗ nào ko để e sửa lại. Thật ra cũng chỉ tính tập vẽ thôi chứ ko biết có làm hay ko (đặt mạch 1 cái thì bằng tiền mua cái kit làm sẵn rồi) :P
pic1.png
 

Đính kèm

Quảng cáo Google