Cần giúp Gửi sms đến nhiều số điện thoại

blackboy

Học sinh phổ thông
#1
Em đang làm đồ án về Raspberry Pi và Module sim 900.
Em đã thực hiện được gửi sms với một nội dung đến một số điện thoại bất kỳ.
Em đã thử nhiều cách để gửi đến nhiều sdt nhưng không được, anh/chị nào đã từng làm qua module sim rồi xin hãy hướng dẫn em với, em dùng code python.
 

Đính kèm

CEST189

Học sinh phổ thông
#2
tạo 1 bảng gồm các số đt muốn gửi.
Sau đó tạo 1 vòng lặp đếm từ 1 -> n (tổng số đt trong bảng)
 

Quảng cáo Google