[HELP] đọc nhiệt độ bằng ds18b20

khang9966

Học sinh phổ thông
#1
Tình hình là mình đọc nhiệt độ bằng ds18b20 thông qua vi điều khiển stm32f407VG, mình add thư viện trên stm32f4-discovery.net thì lỗi thư viện rất nhiều, ai đã làm con này bằng stm32f407 rồi thì giúp mình với, vì thật sự mình đang rất cần dùng nó cho đồ án.

thân :) .
 

Quảng cáo Google