HELP ME!!! cơ cấu khóa động cơ

vuhuynh

Học sinh phổ thông
#1
mọi người ai biết thì giúp e vs ạ.fb:)fb:)fb:) giờ e sử dụng động cơ DC để điều khiển cơ cấu trục khủy, khớp xoay. Bây giờ phát sinh vấn đề là: khi không có điện thì cơ cấu đầu nặng làm xoay động cơ làm cơ cấu trục khủy bị gục xuống,=((=(( giờ e muốn khi không có điện thì động cơ vẫn giữ đươc, khong bị xoay. Các bác ai biết có cơ cấu Cơ nào để phanh,hãm nào bằng cơ khí mà khi mất điện thì có thể khóa động cơ lại,còn khi có điện thì mở ra dc không ạ ( không sử dụng khóa bằng điện ạ) .vì khóa bằng điện làm động cơ rất nóng. giúp e vs ạ!#:-s#:-s#:-s#:-s
 

Concept

Kỹ sư
#2
mọi người ai biết thì giúp e vs ạ.fb:)fb:)fb:) giờ e sử dụng động cơ DC để điều khiển cơ cấu trục khủy, khớp xoay. Bây giờ phát sinh vấn đề là: khi không có điện thì cơ cấu đầu nặng làm xoay động cơ làm cơ cấu trục khủy bị gục xuống,=((=(( giờ e muốn khi không có điện thì động cơ vẫn giữ đươc, khong bị xoay. Các bác ai biết có cơ cấu Cơ nào để phanh,hãm nào bằng cơ khí mà khi mất điện thì có thể khóa động cơ lại,còn khi có điện thì mở ra dc không ạ ( không sử dụng khóa bằng điện ạ) .vì khóa bằng điện làm động cơ rất nóng. giúp e vs ạ!#:-s#:-s#:-s#:-s
 

Quảng cáo Google