Hiển thị trên màn hình LCD với ATmega8

emchaodajkaa

Học sinh phổ thông
#1
Cho em hỏi chút là tại sao em bấm nút để thì nó hay bị deley , phải bấm nhiều lần thì nó mới hiện vậy ?
Ở đoạn code này em làm nhấp nháy cái đoạn chữ này cơ mà ở dòng 5 khi em để khoảng trống quá dài thì nó nháy luôn cả mấy chữ bên dưới luôn là sao vậy ?
Ông thầy nghỉ vì bận việc nên em đăng lên đây hỏi trước luôn để đến lúc để hôm sau học em đỡ phải hỏi
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_puts("JETKING J1809E");
delay_ms(100);
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_puts(" ");
delay_ms(100);
 

Quảng cáo Google