Học Avr Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Thế của mình phải setting chổ nào để đc như của bác nhỉ. Thấy mấy cái tick Auto complete structure gì đó mà nó vẫn ko đc.
 
Thế của mình phải setting chổ nào để đc như của bác nhỉ. Thấy mấy cái tick Auto complete structure gì đó mà nó vẫn ko đc.
Mặc định đã vậy rồi chứ không phải cài đặt gì đâu
Bạn phải #include <delay.h> rồi mới gọi được hàm delay_ms() và delay_us()
Khi viết đến đoạn delay_ms( thì nó tự gợi ý biến truyền vào hàm )
c.jpg
 

trungtb

Học sinh phổ thông
add cho mình hỏi mình coppy five rom 24c64 có đuôi ( .eep) bây giờ mình muôn chạy mo phỏng thì làm thế nào.
các bạn có thể hướng dẫn mình cách viết chương trình rom và nạp với.
thankyou
 

Đính kèm

bdquetoi

Học sinh phổ thông
ôi khó quá. em mới nhập môn. tự mày mò nghiên cứu, nhìn vào cứ như đám rừng.mong anh em hỗ trợ giúp
 

quangnk

Học sinh phổ thông
Các bro cho mình hỏi vụ này với. tại sao khi khai báo thêm phần từ //AAA đến //BBB thì mạch mô phỏng chạy nhưng mạch thực tế không chạy. nó không cảm nhận được phím bấm. Nếu bỏ phần đó thì mạch thực tế sẽ chạy được. có bị xung đột gì đó giữa các phần khai báo không. nhờ mọi người giúp.

void main()
{
DDRC=0;
DDRB=0XFF;
// AAA
TCCR1B=(1<<CS12)&&(1<<CS10);// BO CHIA 1024
TCNT1=63973; //gan gia tri khoi tao cho T/C1 : DEM DEN 20000ms
TIMSK=(1<<TOIE1); //cho phep ngat khi co tran o T/C0
UCSRA=0x00;
UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);// cho phep thu va nhan . khi nhan xong cho phep ngat
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;// set toc do baud
UBRRL=0x33;
// thiet lap cho ngat ngoai
MCUCR|=(1<<ISC11)|(1<<ISC10)|(1<<ISC01);// NGAT 1 CANH LEN- NGAT 0 CANH XUONG.
GICR|=(1<<INT0)|(1<<INT1);
sei();
// BBB.
while(1)
{
if(!(bit_is_clear(PINC,4)))// chan B4- noi
PORTB=1;
if(!(bit_is_clear(PINC,3)))// chaan B5
PORTB=2;
if(!(bit_is_clear(PINC,5)))//chan C3
PORTB=3;
}
}
 
Sửa lần cuối:

mta_cdt

Super Moderator
Thành viên BQT
Cho xin cái sơ đồ mạch nữa
 

Quảng cáo Google