Cần giúp Học tập: Sửa chương trình matlad

156234897huy

Học sinh phổ thông
#1
Hiên minh đang làm đồ án tốt nghiệp và được thầy cho một chương trình mà mình bỏ cần đi 1 phần tính toán trong chương trình đó
Mình muốn lược bỏ đi tất cả các phần tính toán liên quan đến các thông số mình khoanh trong hình
Mong được sự giúp đỡ của các bạn để mình kịp hoàn thành đồ án !
Đây là số điện thoại của mình để tiện trao đổi ạ 01636762733
Chân thành cám ơn!


dưới đây là chương trình của mình
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcdn.fbsbx.com%2Fv%2Ft59.2708-21%2F33035642_1295891340544894_2375339930864844800_n.doc%2FUzi-file-2-Phu-luc.doc%3F_nc_cat%3D0%26oh%3Ddb6da205ce64a7d864997ac95ccb947f%26oe%3D5B1D4819%26dl%3D1&h=ATM4_EcSIx0poJVfr1exReqWyBdb5akge5uJaPKgX-P5ZOZXqbRcz3Fazfeyr_PMA1O4iCF4ZQALe4bsGhOoyeji8YiPZjopBEmWhd2TSjprvr_7_gtpo_i7sPAL74v_&s=1
 

Quảng cáo Google