hỏi về phần mảng trong c++

gunners797

Học sinh phổ thông
#1
đề là viết hàm nhập 3 số a,b,c và hàm giải phương trình bậc 2. sau đó đưa vào hàm main nhưng không chạy.
 

Quảng cáo Google