Hướng dẫn : Lập trình gia công điêu khắc với catia

cncprogram

Học sinh phổ thông
#1
Catia có modull hỗ trợ xử lý và lập trình gia công trục tiếp từ các file STL , các bạn có thể thảo luận !
Thanks !
 

Quảng cáo Google