Hướng Dẫn Sử Dụng Altium Cơ Bản

duong_act

Học sinh trung cấp
#51
1.Thấy nhiều anh em hì hục tạo, share thư viện tự tạo tự hỏi sao phải vất vả như vậy ? Altium có kho thư viện to chà bá lên tải về và dùng. Đảm bảo linh kiện chính xác, đúng quy chuẩn. Hãy dùng search để tìm linh kiện. Download Libraries | Online Documentation for Altium Products Trong bộ thư viện này đều có nhiều file .pcblib chứa các footprint . Nó nằm trong thư mục PCB hoặc thư mục gốc mỗi hãng. Hãy thay đổi footprint, pinmap khi vẽ thay vì đi tạo lại mất thời gian. Nếu có add 3D step thì add vào các thư viện pcblib này để tránh việc phải tạo thư viện mới hoặc phải bung nén intlib chuẩn ra để sửa. 2.Học sử dụng Altium rất chi tiết trong này có cả video: Interactive Routing | Online Documentation for Altium Products 3. Cái giao diện Web trên mobile cùi bắp quá.
 

Quảng cáo Google