ic TPS54360

Hải Sơn

Học sinh phổ thông
#1
Ai thiết kế mạch nguồn DC-DC 24V xuống 5V dùng con TPS54360 cho e tham khảo vs ạ ???
 

Quảng cáo Google