[Input Offset Voltage]

HTNam

Học sinh phổ thông
#1
Xin chào mọi người!
Hiện tại, mình đang gặp khó khăn trong việc tính toán giá trị offset đầu vào của con op-amp TL072. Trong mạch mình sử dụng thêm 1 con op-amp nữa để tính toán là OP07. Mọi người có thể giúp mình được không ạ? Mình cám ơn rất nhiều!
Dưới đây là sơ đồ mạch mình mô phỏng.


Screenshot (89).png
Screenshot (89).png
 

sgesvn

Moderator
Thành viên BQT
#2
Xin chào mọi người!
Hiện tại, mình đang gặp khó khăn trong việc tính toán giá trị offset đầu vào của con op-amp TL072. Trong mạch mình sử dụng thêm 1 con op-amp nữa để tính toán là OP07. Mọi người có thể giúp mình được không ạ? Mình cám ơn rất nhiều!
Dưới đây là sơ đồ mạch mình mô phỏng.


Xem đính kèm 81216 Xem đính kèm 81216
Giá trị offset có ở datasheet mà bạn
 

Quảng cáo Google