JetBrains Patcher 3.1

espringtran

Học sinh phổ thông
#1
Đầu năm rảnh ngồi code chơi chơi tặng các em học sinh, sinh viên.

****JetBrains Patcher v3.1****

JetBrains Patcher là công cụ hỗ trợ vá các IDE lập trình được phát triển dựa trên IDEA của JetBrains. JP cung cấp cách thức nhanh gọn và thuận tiện cho người dùng để sử dụng các công cụ phát triển của JetBrains.

Mục tiêu của JetBrains Patcher là giúp cho các sinh viên, học sinh không có điều kiện để mua key bản quyền hoặc các key phiên bản giáo dục có thể dễ dàng tiếp cận, sử dụng các IDEs của JetBrains cho mục đích học tập, phi thương mại.

Phiên bản mới nhất hiện tại là 3.1, cập nhật ngày 02/01/2019, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ phổ biến, có khả năng vá các phiên bản IDE mới nhất của JetBrans, bao gồm:
- AppCode 2018.3.2
- CLion 2018.3.2
- DataGrip 2018.3.1
- GoLand 2018.3.2
- IntelliJ IDEA 2018.3.2
- Rider 2018.3.1
- PhpStorm 2018.3.2
- PyCharm Professional 2018.3.2
- RubyMine 2018.3.2
- WebStorm 2018.3.2

Tải về tại: https://script.techkit.tools/display/SA/JetBrains+Patcher
 

Quảng cáo Google