Tin tức Khóa học Solidworks_Thiết kế 3D_Tự học online

chicong04

Học sinh phổ thông
#1
tk-swre.jpg

Để tự học cần nhiều thời gian chưa kể cần phải có các khái niệm về dựng hình, trình tự thiết kế thì mới hiệu quả, vì không phải các sản phẩm của bạn khi vẽ giống với cái bạn đang học, do đó đến với chúng tôi bạn sẽ nắm được các cách thiết kế tối ưu và xử lý các sai sót thường gặp khi thiết kế.

Có thể tham khảo thêm một số tài liệu Solidworks miễn phí, và các dịch vụ khác về SOlidworks khi bạn chưa có quyết định chính xác:

Link khóa học

http://advancecad.edu.vn
 

Quảng cáo Google