Chia sẻ Khu vực file ROM và trao đổi kỹ thuật sửa chữa đầu thu kỹ thuật số và đầu thu vệ tinh

ae có fw đầuchảo VHM S23 mã bo GMTC201S-M1A-V1.0 cho xincảm on nhìu.các trang trước quốc thiện có cho fw này nhưng fw ko dùng đoực
 

Quảng cáo Google