Chia sẻ kit avr cho học online

#12
Chân SCL, SDA (I2C) nên có điện trở 4K7 kéo lên luôn. Hàng header của ATMega32 nên để 2 header. Vì đôi khi mình muốn vừa đọc RTC, vừa save vô eeprom. Hay sử dụng 1 pin vừa muốn kích relay vừa muốn on 1 led ...
 

mta_cdt

Super Moderator
Thành viên BQT
#13
Chân SCL, SDA (I2C) nên có điện trở 4K7 kéo lên luôn. Hàng header của ATMega32 nên để 2 header. Vì đôi khi mình muốn vừa đọc RTC, vừa save vô eeprom. Hay sử dụng 1 pin vừa muốn kích relay vừa muốn on 1 led ...
có lên tách riêng RTC với eeprom ra không anh nhỉ.
cảm ơn các bậc tiền bối chờ chút em bổ sung luôn.
 

mta_cdt

Super Moderator
Thành viên BQT
#17
Xem đính kèm 11705
2 board PIC16F888 và AVR quá giống nhau (có anh em nội ngoại gì không?? Sao không gộp vô làm 1 board học được 2 chú nhỉ. Chỉ thay chân cách nguồn với XTAL (thay bằng switch hay jumper)
nếu thế thì làm luôn 8051 nữa cho đủ bộ bác ah
 

Quảng cáo Google